Liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Địa chỉ: Phúc Thắng -TP Phúc Yên -Tỉnh Vĩnh Phúc

Số điện thoại: 024.35811.900

– Bán hàng: 024.35811.899

– Kỹ thuật, Bảo hành: 024.35811900

– Tổ chức: 024.35811.900

– Kế hoạch:024.35811.895

– Kế toán: 024.35811.897

– Khối sản xuất: 024.35811.900

Fax: 024.35811349

Web: viglacerathanglong.com.vn

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI