CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA THĂNG LONG

Tên viết tắt: TLT

Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thành Phố Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: 024. 3581 1900  Fax: 024. 35811349

Email: viglacerathanglong@yahoo.com

Website: www.viglacerathanglong.com.vn

Giám đốc: Đoàn Hải Mậu

Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng công ty Viglacera – CTCP. Được thành lập theo quyết định số: 1379/QĐ-BXD ngày 22/9/2000 của Bộ trưởng Bộ xây dựng với tên gọi là Nhà máy Gạch men Thăng Long.

giỚI THIỆU CÔNG TY

Thời điểm năm 2000 Nhà máy có 01 dây chuyền sản xuất với công suất 3,5 triệu m2/năm. Đến năm 2002 Nhà máy đầu tư nâng công suất dây chuyền sản xuất số 1 lên 4,0 triệu m2/năm.

Ngày 14/01/2002 Nhà máy đã được Bộ xây dựng quyết định đổi tên thành Công ty Gạch men Thăng Long để phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ngày 20/10/2002 Công ty đầu tư thêm dây chuyền sản xuất gạch ốp lát số 02 với công suất là 1,5 triệu m2/năm nâng công suất toàn Công ty lên 5,5 triệu m2/năm (Nhà máy 1).

Ngày 01/8/2003 Công ty sáp nhập với Công ty Gạch Granite Tiên Sơn, lấy tên là Công ty Gạch ốp lát Viglacera Thăng Long.

Thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, theo Quyết định số 1778/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ xây dựng ngày 31/12/2003, Công ty chính thức chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần gạch men Thăng Long Viglacera với số vốn điều lệ là 22 tỷ đồng.

 

           Năm 2005 do nhu cầu của thị trường Công ty đã đầu tư mở rộng dây chuyền sản xuất gạch lát nền với công suất là 3,0 triệu m2/năm (Nhà máy 2).

            Năm 2006 Công ty giao dịch trên sàn chứng khoán HASTC.

           Từ tháng 04/2007 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Gạch men Viglacera Thăng Long nâng số vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng.

            Đến tháng 04/2010 theo chuẩn thương hiệu toàn hệ thống của Tổng Công ty Viglacera thì Công ty đã đổi tên thành Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long và chính thức mang tên đó cho đến nay.

            Trải qua hơn 20 năm đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty đã từng bước phát triển vững chắc và có uy tín trên thị trường. Các mặt hàng do Công ty sản xuất luôn được khách hàng trong nước và nhiều nước trên thế giới tín nhiệm, ưa chuộng.